Scoala Gimnaziala "Petre Dulfu" Salatig


Leave a comment

Reînscrierea/Înscrierea în învățământul preșcolar an școlar 2020-2021

Plan de școlarizare învățământ preșcolar 2020-2021

Au fost aprobate procedura și calendarul privind înscrierea/reînscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2020-2021

  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar 2020-2021;
  • înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ.

Reînscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai – 5 iunie. Înscrierile se vor desfășura în două etape: 8 iunie – 3 iulie și 20 iulie – 10 august. Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august.

Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică, telefonic sau fax.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniță 2020-2021.

 

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

 

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

 

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice de departajare: ,,Au prioritate copiii ai căror  părinți

au locul de muncă în comună, dovedind aceasta prin adeverință de la locul de muncă,,

Orarul reînscrierilor: zilnic între orele 8:00-16:00

 

 


Leave a comment

Înscrierea în învățământul primar 2020-2021

Plan de scolarizare 2020-2021

Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2020

Calendar_inscriere_invatamant_primar_2020

Evaluare psihosomatica documente pentru scoli 2020

PrecizariPO-CJAP-04 Evaluare psihosomatica pentru inscrierea copiilor in inv. primar 2020-2021

Programul-centrelor-de-evaluare- psihosomatica-2020-2021

Acte necesare inscriere:
– carte identitate părinți (copie și original)
– certificat de naștere copil (copie și original)
– adeverință psihosomatică (dacă este cazul)
– copie hotărâre de divorț și actul de custodie al copilului (acolo unde este cazul)

Criterii specifice: ,,Au prioritate copiii ai căror părinți au locul de muncă în comuna Sălățig, dovedind aceasta prin adeverință de la locul de muncă.”
Activităţi specifice clasei pregătitoare:
Se predau numai litere de tipar;
Se învaţă adunarea şi scăderea numerelor de la 0 la 30;
Se predă adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci (de la 0 la 100);
Se pune accent pe comunicare (joc de rol, dialog);
Orele de muzică se predau în combinaţie cu mişcarea (cântec cu joc şi cânt);
La ora de dezvoltare personală se face o autocunoaştere a elevului;
Ora este de 30 minute, iar 20 minute activitate recreativă (joc, memorizare, desen).
,,Ziua porților deschise,, se va desfășura în data de 05.03.2020.

Formularul de inscriere online pentru parinti este disponibil pe adresa http://inscriere.edu.ro/. Cererea de inscriere online este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de inscriere de catre solicitanti si nu va elimina obligativitatea prezentarii solicitantului la unitatea scolara dorita, cu dosarul de inscriere, in vederea validarii cererii-tip de inscriere.


Leave a comment

Inscrierea in invatamantul primar 2019-2020

Scoala Gimnaziala “Petre Dulfu” Salatig –  Clasa Pregatitoare- Limba romana/traditional

Documente utile:

CERERE_TIP_CLSPRG_2019_ETAPA_I

Plan_scolarizare_2019-2020

Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2019

Calendar_inscriere_invatamant_prim

Procedura-de-realizare-a-evaluarii-psihosomatice-2019-2020

Precizari_inscriere_inv_primar_2019ar_2019

Precizari-privind-evaluarea-psihosomatica-2019-2020

Acte necesare inscriere: – carte identitate parinti (copie si original)

– certificat de nastere copil (copie si original)

–  adeverinta psihosomatica (daca este cazul)

– copie hotarare de divort si actul de custodie al copilului (acolo unde este cazul)

 

Criterii specifice: Au prioritate copiii ai caror parinti au locul de munca in comuna Salatig, dovedind aceasta prin adeverinta de la locul de munca.

Activităţi specifice clasei pregătitoare
Se predau numai litere de tipar;
Se învaţă adunarea şi scăderea numerelor de la 0 la 30;
Se predă adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci (de la 0 la 100);
Se pune accent pe comunicare (joc de rol, dialog);
Orele de muzică se predau în combinaţie cu mişcarea (cântec cu joc şi cânt);
La ora de dezvoltare personală se face o autocunoaştere a elevului;
Ora este de 30 minute, iar 20 minute activitate recreativă (joc, memorizare, desen).

telverde judetean