Scoala Gimnaziala "Petre Dulfu" Salatig


Leave a comment

Colectivul

Cadre didacticeNume şi prenume                            Statut                                   Catedra                                Gr  didactic


Gherman Florica                          Director                           chimie-fizică                                  I


Pintea Ioana- Alexandrina        profesor titular              matematică                             definitiv


Sabadoş Florina-Diana              profersor titular              lb.şi lieratura.română          definitiv


Valcelean Florin-Augustin         profesor suplinitor         ed.fizică şi sport                            II


Pop Marius-Vasile                      profesor suplinitor         istorie-geografie                    definitiv


Szabo Dora                                 profesor suplinitor          lb.franceză-lb.engleză          debutantNechita Emil-Traian                   profesor suplinitor          religie ortodoxă                      debutant


Mureşan Victor                            professor suplinitor         religie ortodoxă                    debutant


Bancoş Ileana                             învăţătoare                                                                                I


Morar Simona-Florina                învăţătoare                                                                               I


Filip Violeta-Rodica                    învăţătoare                                                                                I


Bele Adelia                                  educatoare                                                                                IMureşan Dănuţa-Marioara         educatoare                                                                              I


 

Personal auxiliar


Nume şi prenume                                                        Post


Onaciu Denisia-Emilia                                          secretară


Dancou Angela                                                      administrator financiar


 

Personal nedidactic


Nume şi prenume                                                          Post


Negrean Iren-Lenke                                               îngrijitor


Dancou Maria-Luminiţa                                         îngrijitor


Nagy Sandor                                                              şofer


 


Leave a comment

Admitere clasa pregatitoare 2015 – 2016

În anul şcolar 2015-2016 va funcţiona  0,33 clasă pregătitoare, în regim simultan, 15 locuri. Este al patrulea an în care va funcţiona clasa pregătitoare în unitatea noastră tot

în regim simultan.

Predarea la clasa este asigurată prin  cadre didactice titulare şi cu vechime în învăţământ,

care au urmat cursurile de formare pentru predarea la clasa pregătitoare.

In anii precedenţi a fost achiziţionat şi material didactic care vine în sprijinul susţinerii lecţiilor.

Mobilierul clasei este adaptat vârstei copiilor.

ŞCOALA PRIMARA NOŢIG – structură a ŞCOLII GIMNAZIALE „PETRE DULFU” SĂLĂŢIG

Localitatea: NOŢIG, strada PRINCIPALA nr.244

Telefon: 0731009113 

În anul şcolar 2015-2016 va funcţiona 0,25 clasă pregătitoare, în regim simultan, 10 locuri. Este al treilea an în care va funcţiona clasa pregătitoare în această unitate.

Predarea la clasă este asigurată de cadru didactic titular, cu vechime în învăţământ, care a urmat cursurile de formare pentru predarea la clasa pregătitoare.

Procesul instructiv-educativ este susţinut şi prin materialele didactice aflate în dotare.

Mobilierul clasei este adaptat vărstei copiilor.

S-a venit în sprijinul părinţilor prin afişarea la avizierele unităţilor şcolare şi a grădiniţelor din localităţile Sălăţig şi Noţig a Calendarului şi Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016, a Precizărilor privind evaluarea psihosomatică a copiilor ce urmează să intre în clasa pregătitoare sau în clasa I şi Centrele de evaluare psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în învăţământul prirmar şi componenţa comisiilor de evaluare.

S-a afişat de asemenea tel verde: 0 800 816 260 FREE

Criteriile generale de înscriere: sunt cele prevăzute de metodologie.

Criteriul specific de departajare  pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare : au prioritate copiii ai căror părinţi au locul de muncă în comună, dovedind aceasta prin adeverinţă de la locul de muncă.

 

Informaţii se pot obţine zilnic între orele 8,00-16,00 de la secretariatul şcolii , tel.0260/650545.


Leave a comment

Admitere clasa pregatitoare 2014 – 2015

În anul şcolar 2014-2015 va funcţiona  0,33 clasă pregătitoare, în regim simultan, 15 locuri. Este al treilea an în care va funcţiona clasa pregătitoare în unitatea noastră tot

în regim simultan.

Predarea la clasa este asigurată prin  cadre didactice titulare şi cu vechime în învăţământ,

care au urmat cursurile de formare pentru predarea la clasa pregătitoare.

In anii precedenţi a fost achiziţionat şi material didacticcare vine în sprijinul susţinerii lecţiilor.

Mobilierul clasei este adaptat vârstei copiilor.

ŞCOALA PRIMARA NOŢIG – structură a ŞCOLII GIMNAZIALE „PETRE DULFU” SĂLĂŢIG

Localitatea: NOŢIG, strada PRINCIPALA nr.244

Telefon: 0731009113 

În anul şcolar 2014-2015 va funcţiona 0,25 clasă pregătitoare, în regim simultan, 10 locuri. Este al doilea an în care va funcţiona clasa pregătitoare în această unitate.

Predarea la clasă este asigurată de cadru didactic titular, cu vechime în învăţământ, care a urmat cursurile de formare pentru predarea la clasa pregătitoare.

Procesul instructiv-educativ este susţinut şi prin materialele didactice aflate în dotare.

Mobilierul clasei este adaptat vărstei copiilor.

S-a venit în sprijinul părinţilor prin afişarea la avizierele unităţilor şcolare şi a grădiniţelor din localităţile Sălăţig şi Noţig a Calendarului şi Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015, a Precizărilor privind evaluarea psihosomatică a copiilor ce urmează să intre în clasa pregătitoare sau în clasa I şi Centrele de evaluare psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în învăţământul prirmar şi componenţa comisiilor de evaluare.

S-a afişat de asemenea tel verde: 0 800 816 260

Criteriile generale de înscriere: sunt cele prevăzute de metodologie.

Criteriul specific de departajare  pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare : au prioritate copiii ai căror părinţi au locul de muncă în comună, dovedind aceasta prin adeverinţă de la locul de muncă.

 

Informaţii se pot obţine zilnic între orele 8,00-16,00 de la secretariatul şcolii , tel.0260/650545.