Scoala Gimnaziala "Petre Dulfu" Salatig


Leave a comment

 

„Ziua porţilor deschise”

La Şcoala Gimnazială „Petre Dulfu” Sălăţig şi Şcoala Primară Noţig activitatea „Ziua porţilor deschise” se va organiza miercuri, 01.03.2017.

__________________________________________________________________________________________________

Activităţi specifice clasei pregătitoare

 • Se predau numai litere de tipar;
 • Se învaţă adunarea şi scăderea numerelor de la 0 la 30;
 • Se predă adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci (de la 0 la 100);
 • Se pune accent pe comunicare (joc de rol, dialog);
 • Orele de muzică se predau în combinaţie cu mişcarea (cântec cu joc şi cânt);
 • La ora de dezvoltare personală se face o autocunoaştere a elevului;
 • Ora este de 30 minute, iar 20 minute activitate recreativă (joc, memorizare, desen).
Advertisements


Leave a comment

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2017-2018

PLAN DE ŞCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE 2017-2018/ circumscripţia şcolară

Număr de clase aprobate/traditional/limba română: 0,50/7


Unitatea de            Localitatea/               Site-ul unităţii                                        Nr.clase/              Adrese
învăţământ             adresă                                                                                             nr.locuri

 Şcoala Gimnazială      Sălăţig nr.57    https://scoalasalatig.wordpress.com     0,25 / 2     Localităţile
“Petre Dulfu”                                                                                                                                         comunei Sălăţig                                                                                                                                                      Sălăţig

Şcoala Primară             Noţig nr.240    http://scoalasalatig.wwordpress.com   0,25/5       Localitatea
Noţig                                                                                                                                                            Noţig

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 1. Au prioritate copiii ai căror părinţi au locul de muncă în comună, dovedind aceasta prin adeverinţă de la locul de muncă.

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2017/2018

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE, COMPLETAREA CERERII-TIP DE ÎNSCRIERE SE VA FACE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII ŞCOLARE, ÎN PERIOADA 27.02.2017-16.03.2017, între orele 8,00-18,00 (luni-vineri) şi 9,00-13,00 (sâmbăta), de către părintele sau tutorele copiulului, pe baza următoarelor acte în ORIGINAL şi COPIE:

 • CERTIFICAT DE NASTERE AL COPILULUI
 • CARTEA DE IDENTITATE A AMBILOR PĂRINŢI
 • ADEVERINŢA DE INTRARE ÎN COLECTIVITATE + AVIZUL EPIDEMIOLOGIC CU VACCINĂRILE DE LA MEDICUL DE FAMILIE
 • EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPILULUI – dacă este cazul.
INFORMAŢII

 


Leave a comment

Colectivul

Cadre didacticeNume şi prenume                            Statut                                   Catedra                                Gr  didactic


Gherman Florica                          Director                           chimie-fizică                                  I


Pintea Ioana- Alexandrina        profesor titular              matematică                             definitiv


Sabadoş Florina-Diana              profersor titular              lb.şi lieratura.română          definitiv


Valcelean Florin-Augustin         profesor suplinitor         ed.fizică şi sport                            II


Pop Marius-Vasile                      profesor suplinitor         istorie-geografie                    definitiv


Szabo Dora                                 profesor suplinitor          lb.franceză-lb.engleză          debutantNechita Emil-Traian                   profesor suplinitor          religie ortodoxă                      debutant


Mureşan Victor                            professor suplinitor         religie ortodoxă                    debutant


Bancoş Ileana                             învăţătoare                                                                                I


Morar Simona-Florina                învăţătoare                                                                               I


Filip Violeta-Rodica                    învăţătoare                                                                                I


Bele Adelia                                  educatoare                                                                                IMureşan Dănuţa-Marioara         educatoare                                                                              I


 

Personal auxiliar


Nume şi prenume                                                        Post


Onaciu Denisia-Emilia                                          secretară


Dancou Angela                                                      administrator financiar


 

Personal nedidactic


Nume şi prenume                                                          Post


Negrean Iren-Lenke                                               îngrijitor


Dancou Maria-Luminiţa                                         îngrijitor


Nagy Sandor                                                              şofer